Oferta

Oferta

Przeglądy , opinie, ekspertyzy

Przegląd, ocena i opinia na temat stanu technicznego budynku.

Elewacje

Kompleksowa odnowa elewacji przy wykorzystaniu materiałów budowlanych najwyższej jakości.

Balkony

Renowacja balkonów przy wykorzystaniu metody tradycyjnej lub wentylowanej.

Klatki schodowe

Naprawa i renowacja klatek schodowych.

Garaże

Odnowa przestrzeni garażowych, renowacja posadzek, ścian i stropów.

Innowacyjne rozwiązania

Przeprowadzanie inwentaryzacji i analizy elementów zewnętrznych budynku przy użyciu dronów.

Przeglądy budowlane, opinie
i ekspertyzy techniczne

Elewacje

Balkony i tarasy

Klatki schodowe

Garaże

Innowacyjne rozwiązania